015 - 262 70 35 autos@kleyweg.nl

Airco service

Houd het hoofd koel, kies voor de aircocontrole!

Een airco biedt u veel comfort, in zomer en winter. Als de zon hoog aan de hemel staat, biedt ze verkoeling en in de koude, vochtige periode van het jaar zorgt het systeem ervoor dat de ruiten snel condensvrij zijn. Om een goede werking te garanderen, heeft een aircosysteem periodiek onderhoud nodig. Kleyweg Automotive heeft alle kennis en apparatuur in huis om dit volgens de geldende technische en milieueisen uit te voeren.

Waaruit bestaat een airco?

De belangrijkste componenten van een airco zijn de compressor, verdamper, condensor, ventilator en droger. Verder zijn er diverse leidingen, slangen, koppelingen en een expansieventiel. Voor de koelende werking wordt het systeem gevuld met een zogeheten koudemiddel, dat tevens een smerende werking heeft voor de compressor.

Waarom moet een airco worden gecheckt?

Ondanks dat het een gesloten systeem betreft, lekt er tijdens het gebruik toch een minimale hoeveelheid koudemiddel weg. Bij een aircocontrole checkt de monteur of de minimale hoeveelheid koudemiddel nog aanwezig is en of er mogelijk sprake is van lekkage. Bij te weinig koudemiddel kan de (kostbare) compressor onherstelbaar beschadigd raken door een gebrek aan smering. Daarnaast checkt de monteur alle componenten op een goede conditie en werking. Zo nodig vervangt hij onderdelen en vult hij het systeem weer bij.

Airco met een luchtje

Een ander onderdeel van de aircocontrole betreft het interieurfilter van het systeem en eventuele vervuiling van de verdamper. Door de warmtewisselaar in het systeem treedt er veel condens op, waardoor soms schimmelvorming kan ontstaan. Wanneer dit optreedt, neemt u dit in de auto waar als een muffe lucht, zodra u de airco inschakelt. De monteur neemt deze vervuiling weg met een speciaal reinigingsmiddel en plaatst een nieuw interieurfilter. Hierna is het weer heerlijk fris

TIP: vervang uw interieur bij onderhoud of controle van de airco!

Wat kunt u zelf?

Onderhoud aan de airco is specialistisch werk dat u het best aan de monteur kunt overlaten. Wel kunt u de werking van de airco controleren tijdens het gebruik. Koelt het interieur niet snel genoeg af of blijft de temperatuur te hoog? Heeft u moeite met het ontwasemen van de ruiten? Dan wordt het tijd voor een bezoek aan uw Airco specialist. Als u te lang blijft doorrijden, kan een slecht werkende airco leiden tot een defect en dat kan flink in de papieren lopen